Vad är ekodesign?2019-05-26T11:43:25+02:00
  • Ecodesign recycle

Vad är ekodesign? Ekodesign är numera ett välkänt begrepp!

Ekodesign är idag ett känt och vedertaget begrepp för olika former av produktion där man redan i inledningsfasen inlemmar ett ekodesigntänk, dvs. att man ser till produktens livscykel med energieffektivitet och hög miljöprestanda. Idag kan de flesta produkter fås med ekodesignstandard som bidrar till en hållbar utveckling. Minskad belastning på miljön och en produkt som håller längre för dig som kund. Ekodesign kommer från EU och är ett ramdirektiv, ekodesigndirektivet, som redan år 2008 blev svensk rätt i och med Lag (2008:1112) om ekodesign som ställer krav på de mest energislösande produkterna på marknaden och förbjuder dem. Ekodesignlagen kompletteras utav energimärkningsförordningen som kommer från energimärkningsdirektivet och syftar till att göra det enklare för kunder och främst konsumenter att välja rätt produkt bland alla nya produkter som erbjuds på marknaden från vitvaror, elprodukter och belysning till eldrivna fordon med mera. Energiklass A++ är högst och klassningen går ner till E – med produkter som är på utfasning. De flesta nya produkter idag är mycket energisnåla. Fråga oss så får du de mest energieffektiva produkterna till ditt nya hem. Till Elitbygg & Ekodesigns förstasida!

Vad har ekodesign med bygg att göra?

Ekodesign har i allra högsta grad med bygg att göra. Vi ser till helheten i alla våra entreprenader. Där måste materialval, transporter och all handel och vandel som krävs för att utföra våra tjänster optimeras så våra ekologiska avtryck i miljön blir så minimala som möjligt. Vi kompenserar det på olika sätt exempelvis genom exempelvis trädplantering genom WWF. När det gäller ekodesign ska man ha ett helhetstänk kring hela processen från tillverkning,  brukande och slutanvändning. Man brukar säga att man integrerar ett livscykelperspektiv i produkten från början till slut. Bygg fungerar på samma sätt. Genom att använda energisnåla maskiner, minska tillverkningskostnaderna, både tidsmässigt och materialmässigt, åka lokalt när det går för att minska på bränsleutsläppen, rekommendera energieffektiva lösningar med LED-belysning och solceller samt ventilationsjusteringar så kan man göra stor skillnad. Från verktyg till material och till sättet vi utför våra tjänster har vi ett miljöperspektiv i beaktande. För varje kund som vi utför ett arbete för om det är en totalentreprenad, en lägenhetsrenovering, renovering av badrum eller kanske en målning så får kunden ett miljöcertifikat.

Vi utför alla slags arbeten och alltid har vi ett miljöperspektiv i beaktande!

Vi utför även professionella takarbeten genom våra erfarna och duktiga takläggare i Stockholm. Vi lägger och underhåller tak samt sköter och renoverar. Kontakta oss för takläggning i Stockholm. Vi har många fina och kvalitetssäkrade tak i vårt CV. Genom vårt samarbete med WWF så erbjuder vi varje kund ett certifikat på att man planterat ett träd. Certifikatet ges som en gåva. Fråga efter WWF:s skogsplantering så skickar vi ett certifikat efter utfört arbete. Från materialval har vi som sagt ett helhetsperspektiv på samtliga våra uppdrag för kund. Förutom att kunden ska få exakt den produkt han beställt så erbjuder vi rådgivning och optimering av kundens behov helt kostnadsfritt. Det kan vara allt från att upplysa om lagregler och energifrågor till att komma med förslag till både allmänna och kritiska åtgärder som kan krävas. Vi erbjuder därför bostadsrättsföreningar upp till 4-timmars kostnadsfri rådgivning. Det är av vikt idag då lagregler och politiska vindar kräver av alla och ävenså bostadsrättsföreningar att minska sin energiförbrukning och använda energieffektiva elprodukter och gärna förnybar energi. Det finns dock enkla sätt att minska den direkta energiförbrukningen. Kontakta oss så berättar vi mer om det och våra åtgärder för att minska våra egna ekologiska utsläpp. Vi bygger badrum från grunden och hyr även ut byggbelysning och strålkastare i LED för projekt. Vi använder alltid de mest energieffektiva redskap i vårt arbete mot ett renare samhälle med mindre utsläpp. Elitbygg och ekodesign verkar för en hållbar utveckling idag och imorgon.

Fråga oss om du har frågor och lagen eller om trädplantering genom WWF.