Takläggning Stockholm2019-01-11T18:52:41+02:00
  • Takläggning i Stockholm

Takläggning Stockholm – Beställa takarbete takläggning

Vi utför takrenoveringar och lägger tak i hela Stockholm. Vi utför takläggning i Stockholm. Våra takläggare Stockholm har lång erfarenhet och stor kunskap inom tak. Vi tar oss an både stora och små tak. Vi är takspecialister och har utfört många takarbeten genom åren. Med nöjda återkommande kunder. Det är inte helt enkelt att bedöma ett taks skick vid en enkel okulär besiktning. Hela taket måste inspekteras med allt från dess funktionalitet, säkerhet och målning samt takpannor.  Vi lägger nytt tak, renoverar befintligt och gör besiktning av tak. Boverket rekommenderar att man ser över sitt tak med jämna mellanrum. Vänta inte för länge då kostnaderna kan öka och inte taket åtgärdas i tid. Vi gör löpande underhåll om kunden har behov. Ett tak som sköts om håller i många år. Ser du efter ditt tak och underhåller det med jämna mellanrum slipper du i slutänden stora kostnader med olika slags reparationer och lagningar. Vi har miljövänliga takpannor med lång livslängd och som tål alla klimat. Kontakta oss så berättar vi mer. Idag finns även takpannor som genererar solvärme och solcellsenergi. Idag finns även solceller i form av solcellsfönster och takpaneler med solceller som är helt integrerade i takpanelerna som inte ser mer annorlunda ut än de vanliga takpannorna. Fråga oss om takmaterial och takpannor vi har lång erfarenhet och har följt utvecklingen sen början. Vi vet vad som fungerar och vad som inte fungerar.

När vi målar eller tvättar tak ser vi även till att täta sprickor och mindre skador.

När vi gör takskötsel, målar eller ser över tak i allmänhet kontrollerar vi även att det inte finns några brister. Efter överenskommelse med kunden åtgärdar vi både små och stora fel som upptäcks och dokumenteras av våra takläggare. Våra takläggare i Stockholm har ett öga för tak och kan se ett defekt tak på långt avstånd. Ett pågående korrosionsangrepp till exempel. Ett nymålat åtgärdat tak minskar risken för att att väder och vind ska orsaka skador som korrosion. Behöver man byta takpannor har vi den senaste tekniken och de senaste produkterna. Marknaden utvecklas ständigt och våra takläggare får hela tiden uppdateringar om läget. Det är arkitektur och olika trender som styr marknaden. Ett av våra stora nöjen är att uppgradera äldre bostäder till nya retro-tak med gammal look men ny design och finish med hållbara material. Våra takläggare går löpande utbildningar med fortbildning och både teoretiska och praktiska moment.

Vi utför även lägenhetsrenoveringar!

Arbetsklättring, skylift eller byggnadsställning vid byggen – Taksäkerhet!

Taket och särskilt taksäkerhet är en viktig del av fastigheten av många anledningar. Förbipasserande måste vara skonade från allt som kan falla ner från taket. Särskilt på vintern. Men också under oväder och storm. Taksäkerhet och ett väl underhållet tak i alla bemärkelser är viktigt som ett skydd för fastigheten. Dessutom arbetar många yrkesgrupper på tak såsom just takläggare, snöskottare, installatörer med flera som befinner sig där av olika anledningar. Ska man bygga ställning eller använda skylift? Eller finns andra bättre sätt? Både ställning och skylift har länge varit de rådande formerna. Idag är arbetsklättring ett snabbt, effektivt och kostnadsmässigt motiverat sätt att ta sig upp på höga höjder. Arbetsklättring minskar också störningar för de boende under tiden arbetet pågår. Kontakta en av våra takläggare för mer information.

Läs om badrumstjänster här!

Vad är arbetsklättring? Och hur fungerar det?

Arbetsklättring har fördelar framför skylift och kran eller en byggnadsställning som måste resas upp med risk att rasa. Något vi sett i de senaste stormarna på flera ställen runt om i landet. Rope Access är ett annat ord för arbetsklättring. Arbetsklättring är som det låter man klättrar med hjälp av sele och lina och tar sig fram i både smala och trånga utrymmen. Är det frågan om höga höjder räcker normalt inte en skylift. En byggnadsställning tar både tid och kraft att bygga upp. PRAT har ett certifieringssystem för Rope Access som intresserande arbetssökande kan begära att få pröva på om de genomgår en grundlig arbetsintervju och har de rätta kompetenserna.

Läs mer om de miljövänliga takmaterial vi använder här!

Fastighetsägaren har ansvaret för att taket har tillräcklig taksäkerhet

Fastighetsägaren har ansvaret för att underhålla taket och för taksäkerheten. Reglerna om taksäkerhet finns bland annat att läsa i Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler. Myndighetskraven på taksäkerhet har ökat de senaste åren. Underhåll av tak blir allt viktigare och i takt med det säkerheten på taken. Det går att komplettera den befintliga säkerhetsutrusningen med snörasskydd, gildskydd och takstege. Ett fall från ett tak får ofta förödande konsekvenser för både den olycksdrabbade och den som ansvaret ligger på. Därför är det onödigt att ta risker. Åtgärda bristerna idag så blir inte felen större och du håller kostnaderna nere samtidigt som säkrar dina tak.

Klicka här för förstasidan!