Taksäkerhet och ansvar2019-01-07T20:37:07+02:00

Taksäkerhet är ditt ansvar som husägare

Har du ett risktak?  Som husägare är du ansvarig enligt lag för säkerheten uppe på ditt tak, och även nedanför ditt tak. Frågor du måste ställa dig:

  • Finns det risk att snö, is eller lösa föremål faller ner från taket?
  • Kan man ta sig upp på taket på ett säkert sätt?
  • Kan man förflytta sig på taket på ett säkert sätt?
  • Kan man arbeta på taket på ett säkert sätt?

Du är skyldig att undersöka säkerheten och åtgärda om det behövs. Skulle det hända en olycka kan du bli skadeståndsskyldig. Läs därför igenom texten nedan om taksäkerhet nu på direkten. Och lägg sen på minnet att du måste kolla dessa regler igen när det verkligen blir aktuellt. Det handlar framför allt om två situationer:

1. Om det blir mycket snö och is på vintern.

Vad måste du göra då?  Jo, om ditt hus gränsar mot allmän gata kan du bli skyldig att montera ett så kallat snörasskydd. Detta skydd måste du sätta upp ifall det finns risk att snö och is kan rasa ner från taket och skada människor eller egendom. Du är även skyldig att varna för, och snarast ta bort istappar som kan skada människor eller egendom. Kontakta Elitbyggs takläggare så berättar vi mer.

2. Om någon kommer att utföra arbete uppe på ditt tak.

När detta blir aktuellt kan du bli tvungen att vidta åtgärder så att taket blir säkert att vara på. Hur mycket du måste göra beror på flera saker. Hur högt är huset – ligger taket mer än 4 meter upp?  Hur mycket lutar taket – mer än 45 grader någonstans?  Hur långt är det från uppstigningsstället till skorsten – mer än 1 meter?  Fler frågor kan vara aktuella beroende på var huset ligger. Vi kan detta, hör med oss!

Så här säger lagar och regler om taksäkerhet

Arbetsmiljölagen lägger ett tungt ansvar för taksäkerhet på dig som husägare. Enligt Arbetsmiljölagen måste du som husägare göra allt för att undvika ohälsa och olycksfall om någon ska utföra arbete på ditt hustak. Det kan gälla sotare, montörer, hantverkare, besiktningsmän eller andra. Innan något arbete på taket får påbörjas måste du göra en riskanalys. Upptäcks då en risk för ohälsa eller olycksfall måste du åtgärda risken innan takarbetet får påbörjas.

Boverkets byggregler om taksäkerhet, BBR 8:24 säger så här under Allmänt, Taket – en arbetsplats:  ”Yttertak som kan beträdas ska förses med anordningar som skyddar mot fall och personskador. Taket ska ha skäligt skydd mot halkning och det ska utformas så att risken för att trampa igenom takytan begränsas. Taket ska ha tillträdes- och skyddsanordningar enligt BBR 2008, avsnitt 8:242 och 243. Fasta tillträdes- och skyddsanordningar ska ha tillräcklig hållfasthet och styvhet och de ska vara utförda av beständigt material. Installationer avsedda för säkerhetslinor ska ha sådan hållfasthet att de kan garantera säkerhet vid fall. Kravet på hållfasthet gäller även infästningar av sådana installationer.”

Låter detta mastigt?  Bara lugn. Prata med oss, vi kan taksäkerhet

Det är ändå ganska enkelt och billigt komplettera ditt tak på rätt sätt. Taksäkerhet handlar mycket om att ha rätt produkter på plats, och att allt är i gott skick och korrekt monterat. Då kan sotare och andra  ta sig upp och arbeta säkert på taket. Produkter som kan komma i fråga är:  snörasskydd, nockräcke, gångbrygga, fästöglor, förankring för säkerhetslina, glidskydd för markstege, fasadstege, fast monterad, fallskydd för fasadstege, fast monterad takstege.

Vi kan det här. Prata med oss! 

Klicka här!