Klimatlagar under 2018

2019-01-05T21:05:13+02:00

Under 2018 har flera klimatlagar tillkommit för att reducera växthusgaserna i atmosfären   Ekodesignlagen och energimärkningsförordningen gäller alltjämt. Men det finns flera nya klimatlagar som tillkommit under året. Klimatlagen innebär mer övergripande bland annat att varje regering måste

Klimatlagar under 20182019-01-05T21:05:13+02:00