Renovering i Stockholm2019-10-05T17:00:01+02:00
  • Renovering Stockholm

Renoveringar i Stockholm – Vi utför alla renoveringar

Renoveringar i Stockholm. Vi utför renoveringar av alla de slag över hela Stockholm. Vi har haft den mest nöjdaste kunder och fått bemärkelsen tre år i rad. Elitbygg & Ekodesign tar i och med omorganisationen ett nytt steg i miljötänket kring våra tjänsters utförande. Vid ROT-arbeten såsom renoveringar som ombyggnad och tillbyggnad, nybyggnad eller stora och små takarbeten. Var vi alltid med oss ett så miljövänligt arbetssätt på alla våra uppdrag. Det avser allt från material- och produktval, till den mest effektiva energiklassen i belysning, vitvaror och andra moment som kan bli aktuella för just dig. Alla kunder är unika och sällan har man samma behov som någon annan. Därför skräddarsyr vi våra lösningar för varje kund i de fallet arbetena inte på förhand är helt- eller delvis projekterade. När man renoverar en bostad eller en fastighet finns det mycket att tänka på idag rent tekniskt. Något som inte var lika vanligt bara för några år sedan. Eftersom vi erbjuder en så bred tjänst inom ramen för våra renoveringar så kan det vara en god idé och fråga vår konsult om en besiktning för att se igenom bostadsrätten eller fastighetens olika lokaler, belysningsbestånd med sladdar och krypström, se över fasaden så den inte börjar förfalla och allt som rör bostaden. Vi erbjuder kostnadsfri konsultation. Med syftet att dels kvalitetssäkra att byggnaden håller de standarder som krävs, dels för att du ska göra så smarta val inför framtiden som möjligt. När man sitter i exempelvis en styrelse för en bostadsrättsförening eller arbetar som förvaltare så vill man givetvis göra det bästa för föreningen. Men det är inte alltid så enkelt att veta vad som måste åtgärdas. Särskilt med dagens teknik som hela tiden utvecklas. Det som kändes naturligt idag kanske har blivit inaktuellt idag eller ersätts med en produkt eller lösning som har högre prestanda eller är smartare rent praktiskt och energieffektivt.

Renovera lägenheten eller fastigheten i Stockholm – sovrum, badrum, vardagsrum

Renovering är en kostnad som ska ge tillbakabetalning på något sätt. Bostaden ska alltså efter renoveringen hålla högre prestanda, bättre kvalité och vara mer energieffektiv. När man bygger nytt idag är det inte heller ovanligt att man ser sig om efter passivhus eller nollenergihus. Nu när begreppet energieffektiv kom upp. Passivhus är en relativt ny form av bostadsbyggande som använder olika tekniker för att få huset så energisnålt som möjligt. Man brukar säga att man sparar med huset! Läs mer om passivhus här.  Vi gör det yttersta för att göra varje renovering så energieffektiv som möjligt. Vi använder fönster av treglas som inte släpper ut värmen. Det har visat sig ge stora energibesparingar. Välisolerade dörrar som inte släpper ut värme är också ett enkelt och effektivt sätt att hålla kvar värmen i bostaden och därmed inte behöva använda lika mycket energi. Vid renoveringar tätar vi även befintliga fönster och dörrar vid behov. Behöver du byta tak kan vi hjälpa dig! Våra hantverkare utför din renovering snabbt och kostnadseffektivt. Alltid med hög kvalité. Med utgångspunkt i dina ideér och våra ritningar eller kanske bara dina önskemål så skapar vi ditt drömhem. Med ett livscykelperspektiv i beaktande där planen är att du ska kunna trivas och bo i bostaden under en lång tid framöver och vara nöjd över våra arbeten både idag och i framtiden.

Vi renoverar lägenheter, bostadsrätter och villor i Södertälje, Uppsala och Stockholm med omnejd!

Vi renoverar lägenheter, bostadsrätter och villor i Södertälje, Uppsala och Storstockholm. Berätta dina behov för vår konsult så letar vi fram de bästa lösningarna för just dig inom de områden som är viktiga idag när både miljön och kostnader är två viktiga faktorer att tänka på vid sidan av själva renoveringen. Genom vårt erfarna nät av hantverkare med elektriker, våtrums- och kakelspecialister,  golv- och takläggare, jurister och konsulter så kvalitetssäkrar vi din bostad i alla delar. Alla med gällande certifikat och behörigheter för varje arbete. Våra hantverkare är på jour och bistår dig som kund över hela Stockholm med Södertälje och Uppsala där vi gör allt från lägenhetsrenoveringar till att rusta upp bostadsrättsföreningar både in- och utvändigt samt impregnera olika fasadytor. Vi utför alla renoveringar ner till detaljnivå. Vi utför lägenhetsrenoveringar med sovrum-, vardagsrum-, kök- och badrumsrenoveringar och har tillryggalagt många uppdrag under åren. Badrumsenoveringar i Stockholm utförda av proffs! Våra tjänster innefattar att se utöver det direkta arbetet vi gör för att upptäcka eventuella faror eller brister i fastigheten vi besöker. Vi lämnar inget åt slumpen. Elitbygg och ekodesign kvalitetssäkrar din bostadsrätt eller villa så du inte behöver vara orolig för att något ska hända. Varken idag eller i morgon…

När behöver man renovera? Behövs bygglov när man gör ROT-arbeten? Eller installerar solceller?

Det är inte alltid lätt att veta när man ska renovera eller åtgärda ett begynnande fel eller skada. Många kanske väntar in i det längsta medan andra åtgärdar skadan direkt. I vissa fall har du i försäkringsvillkoren en räddningsplikt som innebär att du ska försöka göra ditt yttersta för att minska skadan på objekt, i det här fallet försäkringsobjekt, när ett försäkringsfall inträffat eller kan befaras vara omedelbart förestående. Det kan vara allt från brand till vattenskador av olika slag. Men också annat. Slitage och skador på fasader och andra delar kring fastigheten kan ha mer långgående effekter. I värsta fall kan även ytterligare frågor om grov vårdslöshet på grund av underlåtenhet kan man anses haft ett uppsåt om fasaden har spruckit och någon fysisk person skulle komma till skada av exempelvis nedfallande puts eller fasadstycken. Det är många frågor som man vill få svar på. Bygglovet icke eller icke-vara är en annan fråga som ofta ställs. Som bekant togs bygglovet för solceller bort i plan- och bygglagen under 2018 vilket gör det enklare för både villor, bostadsrättsföreningar och andra aktörer som ansett processen krånglig, att nu investera i förnybar energi genom att installera en solcellsanläggning med paneler på taket med växelriktare och andra effektiva funktioner. ROT är delvis befriad från bygglov med vissa undantag. Tillbyggnader kräver exempelvis bygglov liksom utgrävningar av exempelvis källare eller balkong. Det samma gäller om du ska göra ändringar i den bärande konstruktionen.

Renovera lägenheten i Stockholm, Uppsala, Södertälje? Kontakta en rekommenderad byggfirma!

Behöver du renovera lägenheten på något sätt. Tveka inte att höra av dig till oss. Sitter du i styrelsen för en bostadsrättsförening och inte har någon förvaltare kan vi erbjuda några timmars kostnadsfri konsultation genom våra två specialister på bostadsrättsföreningar. Vi har kontor i Uppsala, Södertälje och Stockholm men arbetar över hela Storstockholm. Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss idag! Vi hjälper dig genom hela processen både med det formella och det praktiska. Har du andra frågor rörande fasaden, taket, takläggning, grundläggning eller andra renoveringsåtgärder du behöver, kontakta oss idag! Vi är transparenta i allt vi gör och du kan löpande följa våra arbeten genom dokumentation och uppdateringar via e-post. Vi är effektiva och tänker hållbar så du ska få en bostad du trivs med idag och om 20 år.

Klicka här för hemsidan!