Personuppgifter (GDPR)2019-01-20T22:15:30+02:00
 • GDPR dataskyddsförordning

GENERAL DATA PROTECTION REGULATIONS

Personuppgiftspolicy för skydd av dina personuppgifter

ELITBYGG & EKODESIGN är måna om våra kunders personliga uppgifter och din personliga integritet. Vi följer samtliga lagar och bestämmelser kring personuppgifter med personuppgiftslagen och den nya dataskyddsförordningen, General Data Protectin Regulation, också kallad GDPR, som trädde i kraft år 2018 och som gäller hantering av alla former av personuppgifter. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL. Elitbygg & ekodesign hanterar och administrerar dina personuppgifter med högsta sekretess och använder dem endast i ändamålsenliga syften. Vi sparar aldrig onödiga uppgifter om dig som person. De uppgifter vi sparar under viss begränsad tid om inte medgivande ges är för att kunna sköta våra åtaganden gentemot dig som kund såsom e-post och telefonkontakt. Ofta kontaktas vi av kunden och vi sparar endast uppgifterna under tiden som krävs samt endast den del av uppgifterna som krävs för att sköta kontakten och uppdraget gentemot dig som kund.

Den nya dataskyddslagen ger dig som kund fler rättigheter och skydd

Den nya lagen ger dig som konsument och kund större rättigheter och bättre översikt hur dina personuppgifter hanteras. Genom att du gör en förfrågan i vårt kontaktformulär så använder vi de uppgifter du lämnat för att återkoppla och för att få mer information om dina behov eller önskemål. Vi kan, som sagt, kontakta dig genom telefon eller e-post beroende på vilka uppgifter du väljer att lämna. Vi skickar de flesta dokument såsom produktblad, prislistor, offerter, fakturor och olika beräkningar och tidsangivelser via e-post. Av miljöskäl. Du kan också välja att få dokumenten via den vanliga brevgången. Genom att du lämnar dina uppgifter till oss så ger du ditt samtycke för användningen av dem.

Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje part

Vi delar aldrig dina uppgifter med tredje man eller tredje part. I det fall tredje man är inblandad är det underentreprenörer som är inblandade och kan uppgifter som krävs för att få jobbet utfört såsom adress, telefonnummer för kontakt och liknande uppgifter som i förekommande fall lämnas för att få uppdraget gjort på ett smidigt och för dig effektivt sätt, men uppgifterna delges aldrig med någon som inte har med saken att göra. Som nedan beskrivs lite i korthet så använder vi uppgifterna för att kunna tillvarata dina och därmed våra i service- och tjänsteprocessen. Vi behöver också uppgifterna för att kunna behandla din fråga på ett relevant och effektivt sätt. Har du frågor om hur vi hanterar personuppgifter eller andra frågor kontakta vår avdelning för administration och personuppgifter på gdpr@svenskelitbygg.se    Har du andra frågor kontakta oss!

Varför samlar vi in personuppgifter?

 • Vi behöver dina personuppgifter av praktiska skäl för att kunna behandla din förfrågan och återkomma med information.
  • Vi behåller uppgifterna under befogad tid så länge de behövs för att fullfölja våra åtaganden.
 • Vi behöver dina personuppgifter för att kunna identifiera dig eller ditt företag som kund och behandla din fråga.
  • Behöver vi ytterligare information kan vi kontakta dig.
 • Vi samlar endast personuppgifter med ditt rättsliga samtycke och lämnar dig all information vi har om dig och ditt ärenden. Vi sparar även informationen som du kan begära ut från oss vid varje givet tillfälle.
 • Vi använder personuppgifter för att kunna ge så bra service som möjligt och handlägga ditt ärende så skyndsamt som möjligt.
 • Vi sparar alla personuppgifter under en lagstadgad rimlig tid. Under den tiden kan vi även skicka ut information och nyhetsbrev (som du enkelt kan avfölja genom att klicka längst ner i mailet)
 • Vi lämnar som sagt aldrig ut dina personuppgifter till tredje part i det fall inte annan part är med i samma affär exempelvis gällande stolpar och fundament som vi får från vår underleverantör. Du kan också välja att vara helt anonym.
 • Dina uppgifter anonymiseras alltid hos oss så det inte går att ta reda på mer information än nödvändigt.
 • Du har också rätten att bli helt raderad ur vårt system. Kontakta oss så tar vår IT-avdelning hand om djupraderingen.
 • Har du som kund lämnat felaktiga uppgifter av misstag eller har vi nåtts av felaktiga uppgifter kan du närsomhelst kontakta våra supportavdelning för att åtgärda felet.
 • Har du en referens eller logotyp du inte vill ska användas kan du alltid kontakta vår support om detta.

Elitbygg & Ekodesign AB

Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig hos Elitbygg & Ekodesign finner du nedan. Kontakta oss via denna länk om du har några frågor som rör hantering av dina personuppgifter.