Passivhus2019-01-20T22:02:45+02:00
  • solcellsanläggning, solceller

Passivhus är det nya energisnåla huset – Minska energiförbrukningen

Passivhus är det nya energisnåla huset. Det diskuteras om passivhus ska bli en slags byggnorm i framtiden. För att komma till bukt med klimatproblemet sett i ett makroperspektiv, för att få ner kostnaden för enskild på mikronivå. Tillsammans gör alla en stor skillnad. Passivhus finns idag i Sverige men är mer vanliga i Norge, Tyskland och Danmark. Där man även satsat nollenergihus som i princip inte har några utsläpp överhuvudtaget. I teorin kan man till och med göra negativa utsläpp. Det vill säga att man använder noll procent själv och får energi över från produktionen. Som man kan spara eller skjuta tillbaka i elnätet. För lokalproduktion av solel finns subventioner för den som vill sälja tillbaka el till elbolagen. Passivhus och nollenergihus är en del av ett större arbete med att nå de globala miljömålen. 2020-års miljömål med en reducering av koldioxidutsläppen lyckades inte nås. Nu tar man istället siktet mot 2030-målet där vi ska minska våra utsläpp och växthusgaserna med 30 procent. För att förlita oss helt och hållet på förnybar energi år 2045. För att nå eller komma i närheten utav målet så krävs att alla göra stora förändringar i både sitt sätt att leva och sitt sätt att konsumera. Detsamma gäller när man investerar i bostad, lägenhet eller villa. Även produkterna du använder som hushållsprodukter, vitvaror och annat ska också hålla gällande energiklass. Idag är alla varor märkta enligt energimärkningsförordningen så det ska vara tydligt för dig som konsument att välja rätt produkt. Är du osäker fråga oss på Elitbygg & Ekodesign så hjälper vi dig hitta rätt. Har du frågor om passivhus kontakta oss idag!

Köpa passiv hus? Hur fungerar det?

Vill du köpa ett passivhus behöver du förmodligen förmedlare. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller när när du ska investera i ett passivhus. Det kräver noggrann planering och en helentreprenad  där det ingår byggare arkitekter och olika energikonsulter, är ofta ett stort företag. Passivhus har en ny speciell teknik. Passivhuset är en komplex lösning där man har planerat huset med extralager av isolering och extra tjocka väggar. Allt är noggrant övervägt för att släppa ut så lite värme som möjligt. Och minska värmeförlusterna och därmed behovet utav ny energi för uppvärmningen. Olika tätningstekniker används och dörrar och fönster är tjockare med mer isolering. Man använder i passivhus en värmeväxlare för att återvinna varmvattnet som försvinner. När man lagar mat, diskar, tvättar kläder eller använder badrum och toalett. Värmeväxlaren återvinner avloppsförlusten och gör att vattnet kan återanvändas som rent återanvändbart vatten.  Passivhusen har också smarta lösningar för ventilationsförluster. Något som är en stor energibov i de flesta byggnader med kontor, sjukhus, skolor, offentliga lokaler. Men också vanliga hus, villor, flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar. Med tekniken kan passivhuset genom värmeväxlaren släppa in den friska luften utifrån genom dess speciella ventilationssystem, som värmer upp den inkommande friska luften till rumstemperatur. Med hjälp av bland annat den koldioxid de boende andas ut. Värmeväxlaren tar alltså den varma luften inomhus och blandar den med den friska inkommande luften så ett kretslopp skapas. En del av systemet tar hand om ledningsförluster. En ledningsförlust är ledningsrör som leder varm- eller kallvatten genom huset till olika behov men som i många fall kyls ner under färden. Isolering av rör är en viktig del för att förhindra just ledningsförluster. De olika teknikerna sammantaget för att man gör stora energibesparingar. Takläggning och isolering är en viktig del av tekniken. Läs mer om traditionell takläggning här!

Hur fungerar värmeväxlaren i passivhus? Hur värms det upp?

Värmeväxlare kan kopplas automatiskt eller manuellt. Huset ska klara ett så kallat U-värde som kan förklaras som den effekt som man behöver tillföra till huset för att behålla en given temperatur på insidan. Passivhuset kan med tekniken reglera temperaturen på flera olika smarta sätt efter hur man lever och verkar. Exempelvis kan kroppsvärmen utav en person ge ett visst värde och en temperatur. Utan att öka behovet av mer energi från systemet kan en till person i hushållet, kanske även med tillökning i familjen. Vilket ger en temperaturökning som genereras av de boende varefter systemet anpassas, för att ge upphov till önskad temperatur. Får man en hund eller andra husdjur får även de en effekt på värmen huset. Med värmeväxlaren kan med hjälp av den inkommande friska kalla luften omvandla denna till varm och fräsch inomhusluft. U-värdet är lite komplex att förstå i vissa fall men man beräknar temperaturen på utsidan och insidan utifrån ett U-värde och väggens kvadratmeteryta. Här får du en temperaturskillnad på X som innebär att du måste tillföra en effekt på X för att bibehålla en önskad inomhustemperatur på X. Både värmeväxling och U-värdet är relativt komplicerade beräkningar som en sakkunnig bör utföra. Kontakta Elitbygg & Ekodesign AB så hjälper vi dig med både det formella och det praktiska.

Varför ska man ha ett passivhus eller ett nollenergihus?

Bland annat ställer Boverket högre krav på att entreprenör ska använda mer klimatsmarta material i framtiden och bygga mer miljövänliga och effektiva hus. Varför ska man ha ett passivhus eller ett nollenergihus? Det finns flera anledningar och motiv varför man skulle bygga med passivhustekniken eller tänka sig en nybyggnation utav ett nollenergihus. Utvecklingen och många regelverk går i riktningen mot gröna bostäder och i slutänden ett nollenergiutsläpp med koldioxid. De flesta fordon kommer snart vara eldrivna. Att säga att även hus i framtiden kommer vara fria från exempelvis koldioxidutsläpp och höga energiförbrukningar torde inte vara att sticka ut hakan för mycket. Den teknik som finns idag ger upphov till en rad nya innovationer inom de flesta områden. För din egen del får du ett praktiskt och funktionellt boende där du förbrukar minimalt med energi. Kanske till och med ingen alls. Det går givetvis stor skillnad på ekonomin och de fasta kostnader man dras med varje månad. Dessutom tar man ett aktivt val för miljön. Väljer man att installera solceller och solfångare kan man göra stora besparingen och till och med lämna negativa ekologiska avtryck, dvs. att man genererar men energi än man förbrukar. Vilket kanske låter långsökt men trots det är verklighet för många idag. Även företag och särskilt bostadsrättsföreningar kan göra stora vinster på att sänka sin energiförbrukning. För man sedan energin från förnybara energikällor har man kommit ännu längre. Tillbaka till förstasidan? KLICKA HÄR!