Tillbyggnation2019-01-08T09:09:04+02:00
få rådgivning, bostad

Tillbyggnation

Tillbyggnation och nya ytor. Ofta kan man känna att man vuxit ur hemmet. Kanske har man flyttat ihop med någon eller fått tillökning i familjen.Då behöver man ofta mer utrymme att vistas på. I andra fall kanske man vill ha nya ytor för hobbyverksamhet eller för att arbete hemifrån. Något som blir allt vanligare. Det finns många olika behov. Allas behov är unika. Beskriv dem för oss så tar vi fram en passande lösning med tillhörande energi-sparmoment i byggprocessen och i den färdiga produkten. Behöver du kompetenta hantverkare med alla behörigheter? Då har ni kommit till rätt byggföretag! Elitbygg & Ekodesign bistår er genom hela processen med all planering och projektering som krävs för era nya behov och nya liv. Vi gör även andra byggnationer och renoveringar i Stockholm. Kontakta oss så berättar vi mer.

Tillbyggnader – Bygga ut villan, uteplatsen, skärmtaket eller fasadändringar

Tillbyggnader är något vi är bra på och har lång erfarenhet utav. En tillbyggnad kan vara allt från fasadändringar, anlägga skärmtak på uteplats, altan eller balkong, bygga en friggebod eller en tillbyggnad till villan. Våra konsulter, arkitekter och designers samt  konstruktörer har lång erfarenhet och tillsammans så får vi det bästa ur byggnationer med energieffektivitet i fokus och en byggnation som håller i många år att komma. En tillbyggnad ger bostaden nytt liv och en skön atmosfär att leva i. En uteplats ger nya ytor liksom en friggebod som kan användas som hobbyrum. Beroende på era behov hjälper vi till genom hela processen för att få ett nytt uterum eller en altan, nytt sovrum eller kanske ett gästrum. Har du frågor kring byggnationer av olika slag tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig med allt från konsultation, skisser till frågor om bygglov och undantag från bygglovet.   Till förstasidan!

Kräver tillbyggnad bygglov? Det finns flera undantag från bygglovsbestämmelserna.

Har man en fastighet utanför detaljplanelagt område så får man som regel göra tillbyggnader till både huvudbyggnaden och komplementbyggnader utan bygglov. Det kan vara allt från tillbyggnationer såsom garage, gäststugor och växthus eller murar och plank för olika ändamål utan att söka bygglov eller behöva göra en bygglovsanmälan. Andra tillbyggnader som är bygglovsbefriade är byte av fasad eller täckmaterial för fasaden så länge man håller samma tema som resten om området. Detsamma gäller om man önskar att måla byggnaden. Byta tak och anordna skärmtak över uteplatser, entréer och balkonger under 15 kvadratmeter undantas också bestämmelserna om bygglov. Fråga oss om du har frågor om vilka byggnationer som omfattas av bygglov. Byggnadsnämnden svarar också på frågor om bygglov.