Miljöpolicy2019-01-04T18:19:36+02:00
  • miljöpolicy, eco

En enkel men seriös miljöpolicy för alla takarbeten

  • Vi köper bara in material från seriösa tillverkare som själva har en miljöpolicy och ett pågående miljöarbete. De flesta av dem är miljöcertifierade för sina tillverkningsprocesser, och deras material är miljövänliga att arbeta med – inklusive emballage, spill etc.
  • Genom att hämta upp det mesta av materialet vid ett och samma tillfälle, slipper vi åka fram och tillbaka med bilarna.
  • Genom att planera in våra kundbesök område för område, slipper vi onödiga körningar.
  • Vi sorterar avfallet på närmaste återvinningscentral.
  • Vi återanvänder det som går att återanvända.
  • Gamla takpannor kan till exempel bli fyllnadsmassa vid väg- och husbyggen. Gammalt virke blir till värme och el i hemmen, och gamla kläder i användbart skick skickas till behövande.

Denna enkla miljöpolicy kan naturligtvis byggas ut och kompletteras

Men du kan lita på att vi i vår arbetsprocess undviker miljöförstörande ämnen och tar hänsyn till miljön så långt det är möjligt. Vi ser till att arbeta miljömedvetet i alla våra projekt, och ovanstående är endast exempel på åtgärder. Vi samverkar med både våra kunder och våra leverantörer i denna strävan!

Klicka här!