LED-belysning2019-05-26T11:47:52+02:00
  • led-belysning

LED-belysning är det enklaste sättet att minska sina energikostnader

LED-belysning är ett enkelt sätt att sänka sina elkostnader. Många har redan bytt belysning, men många områden återstår. Genom att byta sin befintliga belysning till nya energieffektiv LED-belysning kan göra stor skillnad. Ofta räcker det med att byta ett par ljuskällor. Genom det får man dels bort miljöfarliga ämnen som kan finnas i den gamla belysningen, dels så minskar man energikostnaden. Idag är de flesta glödlampor borta men man stöter trots det på dem emellanåt. Det var inte jättelängesedan vi renoverade en lägenhet och då bytte ut en 100-wattslampa med glödtråd till en 12-watts LED-lampa. Energieffektiviseringen är i de allra flesta fall så hög som 90 procent. Beroende på vilken ljuskälla som byts ut. Klicka här för att komma till förstasidan!

Bostadsrättsföreningar har den traditionella PL-lampan med kvicksilver

Många bostadsrättsföreningar och även hyreshus för den delen är befästa med PL-lampan. Bostäder som byggdes på 1990-talet. Ända fram till år 2017 och även 2018 har den speciella sockeln använts flitigt i nya brf.er. PL står för plug-in och är en plastplugg i olika längder. Plug-inlampan känner kanske många igen från de spiralformade lågenergilamporna. Som innehåller sodium. Lågenergilamporna är alltså legio i nyare bostadsrätter. De är också relativt svåra att få tag på i LED. De traditionella lamporna som många känner till är från Philips. Lejonparten i varje fall. Philips har av någon anledning sett till att de olika fästena skiljer sig från varandra. Sammantaget blir det uppemot 40 olika socklar. Skillnaden är inte jättestor utan består utav detalj-förändringar. Anledningen till de många socklarna är lite oviss. Det är först på senare år som alla modeller har kommit ut på LED-marknaden och vi kan idag ersätta samtliga modeller. Modellen känns alltså igen vid plastpluggen som har piggar i två, tre eller fyra beroende på modell.

Lysröret är en av de mer vanliga ljuskällorna. Det är också det mest miljöfarliga.

En annan ljuskälla som innehåller kvicksilver är det traditionella lysröret. Idag finns samtliga lysrör i LED med modellerna T5 och T8. Vi har LED lysrör T5. Vi byter allt slags gammaldags belysning till ny energieffektiv belysning. Fråga oss vi har från vår underleverantör högklassig LED med plafonder för inomhus- och utomhusbruk, nödutgångsbelysning, trappbelysning, lysrör i LED för källare och vind, PL-lampor som ersätter alla lågenergilampor med plugin-sockel. Vi belyser även utsidan av bostadsrättsföreningen med gatu- och parkbelysning i LED. Du kan göra stora besparingar genom att bara byta din belysning till LED. Vi tillhandahåller även belysning för de boendes lägenheter med vanliga glödlampsersättare med E27-sockel och badrumsbelysning i form av dimbara och vinkelbara LED-spotlights från IP54 till IP65 för helt vattensäker belysning. Vi gör även belysta innertak med lister och LED-profiler med unika mönster. Kontakta oss för mer information.

Vilken belysning finns hos bostadsrättsföreningar som måste bytas? Vilken belysning är kritisk?

Det kan vara svårt att veta var man ska börja, när man ska byta belysningen i en bostadsrättsförening. Ofta kan det vara flera munnar som talar där en sida kanske tänker estetik. Någon tänker kanske säkerhet och utomhusbelysning. Medan någon kanske tänker i termer av kostnadseffektivitet och miljö. Många kan ha rätt på sina olika sätt. Bytet som ligger framför mångas fötter är av historiskt slag. Sällan förut har en såpass brukad produktkategori bytts i den omfattning som nu. Där LED-belysning ska ersätta all belysning om vi är vana med och känner till. Därför kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. Fråga våra konsulter så tar vi fram en skräddarsydd lösning för just er förening grundad på era behov och ekonomi. Det kan också vara en bra idé att byta belysning i olika etapper så kostnaden pulveriseras över tid. Utomhusbelysning som gatuarmaturer av olika slag är bra att byta då de ofta har väldigt hög energiförbrukning. Dessutom brukar de innehålla kvicksilver. Utomhusbelysningen kan därför vara en bra början. Fasadbelysning är en viktig del av våra byggnationer. En stor del av vår verksamhet riktas mot professionella fasadarbeten med vår egna unika fasadputs. En fasadputs som vi ger 50-års garanti på. Vi gör även andra fasadarbeten och kvalitetssäkrar fastigheten så ingen råkar illa ut av fallande puts eller andra riskmoment. Kontakta Elitbygg & ekodesign för proffesionella fasadarbeten med vår egna fasadputs från Decorcem.

Det finns kritisk belysning som måste bytas!

Har man inte budgeterat bytet av belysning kan man tänka på att byte mer kritiska områden av bostadsrättsföreningen. Såsom nödutgångar och andra ställen där det är viktigt med driftsäker och pålitlig belysning. Som man kompletterar med batteriback-up i det fall strömmen skulle gå. I trapphus och gångar är plafonder en energieffektiv och smart lösning. Kombinerar man sedan belysningen med sensorer så sparar man ytterligare. Genom ett ljusstyrningssystem kan man också göra belysningen aktiv. Så den anpassas till rörelserna i huset. Smart belysning står aldrig på i onödan. Den är anpassad för att lysa efter kundens önskemål och  behov. Man kan ställa in olika scheman med rutiner för att optimera belysningen när man inte är hemma. Väl hemma styrs belysningen av dina egna rörelser och inget rum som inte används behöver vara belyst. I trappuppgångar och entréer kan man som nämnts med fördel ha en viss ljusnivå hela tiden för att skapa en känsla av trygghet och en aspekt av säkerhet. Fråga oss om belysning och ljusstyrning. Vi har även kraftigare belysning som floods och strålkastare i LED.

Har man inte budgeterat in den nya belysningen så finns flera valmöjligheter

Har man inte budgeterat in belysningen såsom många bostadsrättsföreningen de facto missat så finns det flera alternativ att trots det sänka kostnaderna. Med relativt små medel kan man göra stora ändringar. Genom att börja byta ut smålampor till LED och plafonder kan man göra lite i taget. Det går också att göra en betalningsmetod som passar just föreningens förutsättningar. Vi kan därför erbjuda avbetalning, hyra eller leasing genom en tredjepartslösning vi har med ett känt svenskt finansinstitut. Fråga oss om du behöver lägga upp betalningen eller kanske hyra belysningen så du sedan bara kan byta ut den utan att behöva betala mer än den fortsatta hyran. Det går även att leasa sin belysning. Då köper man ut den vid leasingstidens slut med restvärdet. Det finns flera fördelar med detta. Dels höjer man balansen och får ett ökat värde genom ny belysning, dels så påverkas inte kassan då betalningen pulveriseras ut på tid. Resultatet syns redan på första elräkningen.

Ljusstyrning är ett steg mot en grön bostadsrättsförening

Med ljusstyrning kan man göra stora besparingar. Med KNX eller Dali kan belysningen anpassas så den beter sig så rationellt som möjligt i fråga om energieffektivitet och aktivitetsljus. Tomma lokaler ska inte stå belysta vilket systemet tar hand om. Vidare kan systemet anpassas så att belysningen även följer boende genom korridorer och i trapphus. För att sedan släckas ner till en lägre ljusnivå när igen är i närheten. För att samtidigt ha det belyst och skapa en känsla av trygghet behåller man med fördel lite ljus. Det smarta med KMX-system eller Daliprotokollet är att man även kan ställa in ventilationen med systemet som korrelerar med belysningen. På så sätt kan man utöver de 90 procent som kan sparas med LED ytterligare 30 procent sparas. Vilket blir så mycket som 93 procent. Dessutom håller belysningen längre, eftersom den endast är tänd när den behövs och inte står på full styrka dagarna i ända.

Läs om Elitbygg & Ekodesigns fasadrenoveringar här.