LED-lysrör2019-10-02T13:54:15+02:00

LED-lysrör med kvicksilver är fortfarande vanligt i lokaler och anläggningar

LED-lysrör med kvicksilver är fortfarande väldigt vanligt i Sverige och Europa. Många har bytt men majoriteten har det inte. Nedan följer lite information om LED lysrör då det är en väsentligt del av vår energikonsumtion om vi så bor i villa, lägenhet, förvaltaren en fastighet, betalar elen för ett sjukhus eller någon annan anläggning. Lysrör har länge varit den rådande ljuskällan och finns som sagt i många olika lokaler. Lysrör finns i tunnelbanor, perronger, tåg- och busstationer, dess biljetthallar osv. I taken på många livsmedelsaffärer är det också den mest vanligt använda produkten. I taken på de flesta ställen både stormarknaden och mindre affärer till lokala butiker har lysrör i taken. Ibland kan det vara de större T8-lysrören med glimtändare eller i vissa fall utan glimtändare. I andra fall och något som inte bytts ut i samma utsträckning och finns på många ställen idag är T5-lysrören som saknar glimtändare. De drivs normalt av kraftiga HF-don som behövs för att starta igång lyspulvret som tänder ljusgasen i röret. T5-rör är det smalare lysröret som finns i många skolor, hotell, kontor, kontorshotell, korridorer, hallar med flera områden. Myndigheter kan vara den största boven vad gäller lysrör om vi diskuterar i termer av miljöfarliga ämnen som lysröret innehåller. Även om lysrör innehåller förhållandevis små mängder kvicksilver så blir den totala mängden kvicksilver stor. Man ska då hålla i åtanke att mycket lite kvicksilver krävs för att göra stor skada. För att få ett perspektiv kan nämnas att ungefär en tesked kvicksilver kan förgifta en svensk mellanstor sjö.

Myndigheter har mycket lysrör som inte bytts ut

Myndigheter har stora mängder kvicksilver. Det var en energieffektiv och kostnadseffektiv produkt när den kom. Det ska nämnas att det görs en del på många håll för att bli av med de miljöfarliga lysrören och byta ut dem mot en liknande ljuskälla. Exempelvis nya LED-rör som passar de gamla armaturerna om man har varuhus, livsmedelsaffär eller annat med högre till tak så LED-rör kan avge mycket hög ljusstyrka. LED-paneler är ett exempel som passar både kontor, mindre livsmedelsaffärer, salonger såsom frisörsalonger, barbershops, nagel- och hudvårdssalonger av olika slag. Ofta har man redan ett rutnätstak så man bara behöver byte ut de gamla armaturerna enkelt eller ta bort en rutpanel i taket och ersätta den med en LED-panel. LED-rör är emellertid den senaste på marknaden som har fått höga värden både färgåtergivningsmässigt, ljusmässigt och hållbart. Vi har LED-rör med en livslängd på upp till 100.000 timmar med L80. Det normala är 50.000 timmar med L70. Det innebär att belysningen, i det här fallet LED-rören, ska ha kvar 30 alternativt 20 procent av sin ljusstyrka vid den angivna livslängdens slut. Har ett lysrör i LED en livslängd på exempelvis 75.000 timmar ska man söka efter L-värdet vilket bör bara L70. Se mer om byggbelysning här.

L70 är den prestanda lysröret har kvar efter den angivna livslängden

Då har belysningen – LED-lysrören – en prestanda kvar som ska hålla 70 procent jämfört med om den var ny. Den får alltså ha tappat 30 procent av sina ursprungliga värden. Det är branschen precis som alla andra branscher som sätter livslängden på produkten. Det kallas planerat åldrande och började faktiskt med just belysning. Edisons första glödlampa hade en livslängd på 2.500 timmar. Den moderna glödlampan hade en livslängd på 1.000 timmar. På så sätt får branschen en planerad försäljning och kan beräkna omsättningen av produkterna mer eller mindre om än något trubbigt. Även LED-belysning har en planerad livslängd. Det bestäms genom det ovan nämnda L-värdet men särskilt vilken power-factor (PF) belysningen har. Har LED-röret en hög PF kommer belysningens prestanda hålla längre. Branschen kunde satt power-faktorn på i princip PF99 eller möjligen 100.  Beroende på hur man räknas men det är sällan man kommer över 95 då belysningen ska omsättas. Eftersom LED inte går sönder kommer många trots att belysningen exempelvis LED-rören förlorat stor del av sin kapacitet trots det behålla dem då ljusreduceringens sker gradvis och inte märks direkt. Det fungerar sällan som glödlampan att belysningen  släcks utan det för helt enkelt sämre ljusstyrka, färgåtergivning och andra värden minskar i och med den aktiva tiden man använder belysningen.

LED-rören håller väldigt länge men rekommenderas att bytas med jämna mellanrum

LED-rör har en väldigt lång livslängd och slocknar kanske inte på 15 år. Det rekommenderas trots det att byta rören när den uppskattade livslängden på exv. 50.000 timmar har nått L70. För att hela tiden ha bra belysning som håller sina värden år efter år. Det kan dock rekommenderas att byta sin LED-belysning med jämna mellanrum. Även om det rör sig om några år då man hela tiden vill ha en bästa belysningen mycket i fråga om den totala ljusstyrkan. I klädaffärer blir det också viktigt att belysningen behåller hög färgåtergivning hela tiden i exempelvis provhytter i synnerhet. Går man in i en provhytt som har dålig belysning – färgåtergivning – och prövat en kappa kan det visa sig att det inte är samma färg på den i verkligheten som man upplevde i ljuset i provhytten då det de riktiga färgerna i fallet vi refererar till först blir synliga utomhus i dagsljus. Klicka här för Elitbyggs första sida!

Kunder undviker dåligt belysta områden. Även media besöker ogärna arenor med dålig belysning.

Har belysningen dåligt färgåtergivningsvärde kan skillnaden vara stor och inte bara LED ska nämnas. I en klädaffär besöker kunder sällan en avdelning som är dåligt belyst. Har lampan gått får utrymmet i princip inga besök alls. Vid evenemang och matcher där media och andra fotar och filmar blir det än viktigare med bra belysning. Har man dåligt CRI kan foton och film få felaktig färg och hemmalagets tröjor kanske en gråaktig färg. Istället för dess riktiga matchfärger. Färgåtergivning är alltså viktigare än man tror. Utan också traditionella lysrör, halogenlampor, natrium- och sodiumlampor har sämre färgåtergivning. Glödlampans var som sagt perfekt och många saknar ljuset från den. Solen har som nämnts perfekt färgåtergivningsvärde med ett CRI, amerikansk akronym för Color Rendering Index, med ett värde på Ra100 som färgåtergivningen mäts i. Även glödlampan hade perfekt färgåtergivningsvärde på Ra100. Den är som bekant förbjuden därför blir det viktigt att få fram hög färgåtergivning på LED något som delvis väntat på sig. Vi tog redan i 2015 fram en strålkastare på 200-watt med Ra93 som är i det närmsta perfekt. Syftet med belysningen, en LED-strålkastare, var att få fram en bra lampa åt en målarfirma som längre haft problem med den nya belysningen. De hade prövat tre olika LED-strålkastare.  Då de ofta arbetare på kvällen och när de nästa dag i dagsljus fick se färgen var nyanserna fel. Då färgåtergivningsvärdet på de strålkastare i LED de prövat var låg. Trots att de testat marknadens främsta märken. Eco by Sweden tog i samråd med vår leverantörs ingenjörer fram en lampa som CE-märkes och togs fram i 6 olika modeller för att lösa problemet. Strålkastaren heter Parum och den senaste modellen Parum Retina har hela 180-lumen per watt och Ra95. Att jämföra med vår fösta Parum som hade 90 lumen per watt och ett Ra-värde på 93. Utvecklingen går framåt med stormsteg. När det gäller LED-rör och mindre belysning är det enklare att få fram hög färgåtergivning. Det är också viktigt att undvika flimmer på belysningen något som går hand i hand med god färgåtergivning. Spotlights och downlights ska givetvis ha hög färgåtergivning liksom belysning som används i skolor, kontor och andra områden där människor arbetar och vistas längre tider eftersom det i andra fall kan leda till ohälsa. Kontakta Elitbygg & Ekodesign!

Ergonomiska lysrör i skolor, sjukhus och på arbetsplasen ökar prestationsförmågan och minskar sjukskrivningar

Det har visat sig att ergonomisk LED-belysning som kan styras i olika färgtemperaturer. Eller kelvin som det heter från varmvit till neutral vit till kallvit. Det har som vi nämnt visat minska sjukskrivningar och ohälsa och dessutom ökar prestationsförmågan på arbetsplatsen. Det minskar också ohälsan och sjukskrivningarna över längre tid har forskning visat. Det är inte bara Sverige som är belamrat med lysrör. Lysrör finns i hela Europa i mängder som är svåra att överblicka. Bytet är större än övergången till Euro och stora energieffektiviseringar kommer att göras enbart genom att byta de befintliga och energislösande lysrören till energieffektiva LED-rör. Eller en annan ljuskälla i LED. Exempelvis LED-paneler. Bytet från gödlampan, lågenergilampan, lysröret och halogenlampan till LED är förmodligen det i särklass största bytet av en enskild produktkategori i historien. Som vänstertrafik till högertrafik. Från kommunism till demokrati. Från arbetarsamhället till konsumtionssamhället. Det är ett historisk byte som ligger framför våra fötter. Det har gått sakta. Även Energimyndigheten har gått ut med sin oro över den slöa övergången till LED. Myndigheten manar att byta sin belysning. Mer information om LED!

Energimyndigheten har visat oro över den sakta övergången till LED-belysning

Mål som skulle nås har fått ”skjutas upp”. 2020-målet med omställningen till LED-belysning och en minskning av koldioxidutsläppen med 20 procent verkar inte kunna nås. 2030-målet med en 30 procentig minskning av växthusgaserna kan också bli svår att nå. 2040 möjligen 2045 beroende på vem du frågar så ska vi vara helt fria från koldioxid. VI ska även vända utvecklingen till att vi har negativa utsläpp. Hur det ska åstadkommas återstår att se. Alla kan inte göra alla man alla kan göra något. Små ändringar gör mycket då vi är många människor på denna jord. Vi lever över våra tillgångar och är väl medvetna om det. Ett exempel som kanske är utspelat idag, där alla presumtivt skulle byta en glödlampa på 100-watt. Energieffektiviseringen skulle sätta flera energikraftverk i konkurs. Skämt å sido skulle effekterna bli väsentliga och det med ganska små medel. Det finns även annat att göra och många börjar nu se ett mer kritiskt behov framför sig medan LED tidigare var mer en ny produkt som intresserade vissa mer än andra. Idag är det svårt att undvika. För vissa företag har obligatoriska krav införts. Den nya klimatlagen ger regeringar skyldighet att följa riksdagens miljömål och verka för hållbar utveckling där förnybar energi är en grundpelare. Det är ingen händelse att lysrör finns på många ställen i samhället. T8-an har funnits länge och var relativt energieffektiv. Tanken på att den innehåll kvicksilver lämnades förmodligen på samma ställe cigarettrökning på flygplan och annat som idag skulle kännas artfrämmande. T8 har de flesta födda under hela 1900-talet varit med om. Även idag finns de i de flesta kök, badrum över spegeln och i eventuella källarlokaler. T8 tänds upp under en uppstartstid eftersom lyspulvret och gasen måste få igång belysningen något som många känner igen där man stor och väntar på att ljusröret ska tändas upp helt. Innan dess så kan man de ansträngningar att lysa upp. När vi byter till LED ser vi också över andra behov och åtgärder ni kan behöva göra och kommer med ett kostnadsfritt energieffektiviseringsförslag. Vi utför alla slags renoveringar.

De nya LED-lysrören i modell T5 passar alla armaturer utan ändringar

De nya T5-lysrören passar alla armaturer oavsett ballast och minskar energiförbrukningen och användningen av kvicksilver. En helt ny produkt från vår återförsäljare. T5-orna däremot är en senare uppfinning som var energieffektiva och skiljer sig inte väsentligt mycket från den energiförbrukning LED med ungefär lika många lumen som lysröret har watt och därmed ljusstyrka.  Lysröret T5 var en stor nyhet när det kom. De flesta stora fabriker, anläggningar, industrier och andra ställen såg behovet av den nya belysningen som hade hög ljusstyrka. Det kunde installeras där det var högt till tak exempelvis höglager och livsmedelsaffärer och stormarknader där takhöjden kan vara över fem meter. Även energiförbrukningen på de äldre lysrören var som sagt förhållandevis låg. Problemet var att de innehöll kvicksilver. Och hade kort livslängd. Deras tid på marknaden blev inte så lång som man förutspådde. En anledning till detta var givetvis uppfinningen av den blå LED-dioden som ger det vita ljuset vi använder. Vilket nu appliceras i mer eller mindre all LED-belysning. Lysröret, T5, har en magnetisk ballast som ofta är installerat ovanför armaturen. En stor och ofta otymplig ballast, ett drivdon som krävs för att starta igång belysningen. Många har gjort stora investeringen i lysrören som kanske delvis varit förlorade pengar då de inte kunnat bytas och idag när det går att byta den krävs varken någon ändring i armaturen eller det gamla HF-donet. HF-don börjar ska nämnas fasas ut genom lagstiftning som träder i kraft i 2019. Man räknar med en tioårsperiod för de äldre drivdonen. Lysrören kommer dock i allt väsentligt bytas ut före dess och våra senaste LED-rör kräver ingen ballast. HF-donet behövs inte längre och kan kopplas bort helt när man byter till LED-rör i T5 eller T6 som också finns där man kan ha större dioder, inbyggd driver om det behövs, och lite högre ljusstyrka. LED-lysrör ger ett mycket högt ljussken och idag finns LED-rör med upp till 190-lumen per watt vilket torde vara ett slags rekord tillsammans med highbays. Utvecklingen går emellertid så snabbt att man kan räkna med att komma upp i över 200-lumen per watt inom några månader från idag den 20 november 2018.

Belysning är bara en del av vårt gebit läs mer våra andra tjänster här! 

Vet du inte vilket LED-rör som passar din verksamhet? Vi sätter dig i kontakt med ett ljusproffs!

LED-rör finns i många olika modeller och det rekommenderas att man väljer ett driftsäkert rör, eftersom man väl när LED-röret är installerat slipper allt vad heter service-, underhålls- eller driftstoppskostnader. LED-röret går sällan sönder och vi inte haft en reklamation på över 5 år vilket säger en del om produktens kvalitet. Vi använder dock bara de bästa råmaterialen, dioderna och komponenterna eftersom det inte är något vi kompromissar med. Genom flera år har vi haft många produkter som inte hållit våra mått och därför inte nått marknaden. Däribland LED-rör som flimrat eller haft för låg färgåtergivning och i något fall ljusstyrkan. Men också kvaliteten och helheten på LED-röret. Vår storsäljare Polaris kan man genom att känna på och testa snabbt förstå vilken topprodukt det handlar om om man har någon sånär kännedom om belysning eller produkter i allmänhet. Det handlar om finish, design, materialval och hur alla delar har satts ihop där tyngden i LED-röret är balanserad och har allt det ska ha i perfekt skick. LED-rör är en teknisk innovation inte längre ett lysrör. Det är värt att lägga lite extra på att byta sina gama lysrör till LED-rör då man dels gör en energieffektivisering, dels tar bort farliga tungmetaller och tar ett steg i rätt riktning med ett inbyggt nytt miljötänk. Dagens LED-rör passar alla armaturer och har så kallad retro-fit vilket., Det innebär att man inte behöver göra några ändringar i befintliga armaturer eller belysning. Det enda man behöver göra är att byta ut det gamla röret, med de nya driftsäkra och miljövänliga LED-röret. Kontakta oss idag vi utför alla slags entreprenader!

Tillbaka till förstasidan!