Decorcem® miljösmart fasadputs

2019-01-20T22:33:04+02:00

Decorcem® - den miljösmarta och mångsidiga fasadprodukten 50 års garanti! Decorcem® är den miljösmarta fasadprodukten som fäster på nästan alla material och stärker grunden. Produkten är mångsidig och kan användas för dekorationer, fasader, viadukter,

Decorcem® miljösmart fasadputs2019-01-20T22:33:04+02:00

Passivhus minskar miljöpåverkan

2019-01-16T21:56:10+02:00

Passivhus är en samling byggtekniker som gör huset mycket energieffektivtByggtekniken för passivhus kan appliceras på både villor och flerfamiljshus. Passivhus är som sagt en samling byggtekniker som innehåller flera olika moment med tjock isolering och

Passivhus minskar miljöpåverkan2019-01-16T21:56:10+02:00