Fastighetsforvaltare2019-01-11T18:34:31+02:00

Vem kan både fixa fasaden och byta stammar – plus bygga om köket åt Emma där nere i 12:an?

Testa Elitbygg för din fastighetsförvaltning. Vi vet vad hyresgäster och lägenhetsägare uppskattar. Vi vet också vad Brf-styrelser uppskattar.

Med oss kan du därför spara tid och pengar. Det är hela vårt koncept. Vi kan mobilisera 35 man och ta fullt ansvar för hela området: Med allt från bygghantverk – el – vvs – fasader – måleri – markarbeten och tak.

Ibland behöver du oss mer, ibland mindre. Men vi finns alltid där. År efter år. Och kan hoppa in och jobba enligt de kalkyler och underhållsplaner vi tillsammans har tagit fram.

Här är vårt servicekoncept för din fastighetsförvaltning:

 • Du får rådgivning och kan alltid bolla idéer med oss.
 • Du får noggranna besiktningar före varje projektstart.
 • Du får detaljerade offerter enligt branschgodkända kalkylprogram.
 • Du får fasta priser, leveransdatum och garantier.
 • Du får hjälp att köpa in bra material.
 • Du får en och samma kontaktperson så du slipper jaga folk, förklara samma sak flera gånger osv…
 • Du kan nå oss när det passar dig. Vi har telefonjour även kvällar och helger.
 • Du får noggrann dokumentering av alla utförda uppdrag, i ett sökbart arkiv.

Checklista för fastighetsförvaltare – vad skulle du helst vilja förbättra?

Bättre kommunikation
Den största källan till missnöje med hantverkare är dålig kommunikation. Det typiska är att båda parter tycker att den andre har varit otydlig… Vi på Elitbygg motverkar detta genom att:

 • Alla arbetsledare på Elitbygg & Ekodesign talar svenska.
 • Du får en enda kontaktperson hos oss som kan samordna allt kring bygg, för hela området. Om du vill.
 • Du får alltid återkoppling där vi bekräftar vad som är utfört, och meddelar ifall något har förändrats.
 • Vid eventuella oklarheter chansar vi aldrig, utan frågar dig i stället.
 • Vi kan även ge dig inloggning till vår hemsida, där du kan ladda hem aktuella dokument och mejla ut till de boende eller skriva ut och sätta upp i trapphusen. Om det är en fördel i din kommunikation.

Snabbare svarstider

Enligt branschundersökningar tar det i genomsnitt 24 timmar innan hantverkare ringer tillbaka eller svarar på mejl idag. Och tiden för att utföra ett mindre jobb är 2 dygn från beställning. Vi på Elitbygg är snabbare. Nästan alltid.

Större social kompetens
Vi strävar efter goda relationer med alla boende. Vi hälsar på alla, försöker komma ihåg namn, visar hänsyn till känsliga personer, sätter ut varningsskyltar eller andra besked. Utan att ni behöver påpeka det.

Bättre planering
Vi är vana att arbeta efter fasta underhållsplaner. Eller så kan vi arbeta fram sådana tillsammans med dig. Och själva bevaka att planerna följs.

Bättre kalkyler
Vi använder bara branschgodkända kalkylprogram. Du får offerter med fast pris.

Skickligare hantverk
Vi har bara erfarna hantverkare som kan sin sak. Vi är noga med lagar, regler och garantier. Samt att känna till nyheterna i branschen.

Energieffektivt arbete 
Vi försöker energieffektivisera alla delar av vår verksamhet. I synnerhet gäller det våra uppdrag inom bygg. Vi ser alltid till att inneha gällande standarder och sätta miljön i första rummet. Därvid ser vi till att våra kunder får en så energieffektiv lösning som möjligt med en lång livscykel.

Klicka här för mer information.