About Elitbygg & Ekodesign

Elitbygg & Ekodesign AB är ett svenskt byggföretag med hållbar utveckling som främsta grundvärdering. Vi tänker miljösmart och använder ekodesignprodukter och utför gröna entreprenader. Kontakta oss för en energieffektivisering. Vi bygger för en hållbar utveckling.

Passivhus minskar miljöpåverkan

2019-01-16T21:56:10+00:00

Passivhus är en samling byggtekniker som gör huset mycket energieffektivtByggtekniken för passivhus kan appliceras på både villor och flerfamiljshus. Passivhus är som sagt en samling byggtekniker som innehåller flera olika moment med tjock isolering och

Passivhus minskar miljöpåverkan2019-01-16T21:56:10+00:00

Klimatlagar under 2018

2019-01-05T21:05:13+00:00

Under 2018 har flera klimatlagar tillkommit för att reducera växthusgaserna i atmosfären   Ekodesignlagen och energimärkningsförordningen gäller alltjämt. Men det finns flera nya klimatlagar som tillkommit under året. Klimatlagen innebär mer övergripande bland annat att varje regering måste

Klimatlagar under 20182019-01-05T21:05:13+00:00