Vi bygger för en hållbar utveckling – Elitbygg & Ekodesign

Vi bygger för en hållbar utveckling. Vi bygger hållbart. Länge har vi levt över våra tillgångar och det är nu dags att minska på för att så småningom helt sluta med vår negativa miljöpåverkan. Flera mål ligger framför oss med 2030-målet och slutligen 2045-målet där vi ska vara helt fria från koldioxidutsläpp. Vi har flera delar som är viktiga och miljön är en grundsten i vår verksamhet. Allt material vi använder när vi bygger är miljöklassat och håller gällande standarder. Vi använder endast miljövänligare LED-belysning med lång livslängd och låg livscykelkostnad. När vi renoverar fasader använder vi bara vår återförsäljares egna patenterade fasadputs Decorcem®. Både av miljömässiga skäl som av praktiska och hållbara. Vår miljövänliga fasadprodukt är grundad i USA och har använts för att säkerställa byggnationen av Super Bowl bland annat. I Sverige är vi unika om produkten som bara kräver halva materialet. Den miljösmarta produkten kan användas på nästan alla ytor både inomhus som utomhus. Vi gör energieffektiva syner av er verksamhet som vi lämnar rekommendation på energieffektivisering. Vi lämnar alltid kostnadsfri konsultation för styrelser i bostadsrättsföreningar som vill göra en energieffektivisering eller andra åtgärder för att säkerställa kvaliteten och livslängden på byggnaden som helhet eller delar i byggnader och kring fastigheten. Vi utför alla arbeten och vår förvaltare vet exakt vilka åtgärder som du som bostadsrättsförening gynnas av att göra. Allt från små ändringar till helrenoveringar av belysningsbestånd och installation av solceller.

2019-02-03T19:53:26+02:00