Takläggning Stockholm – vi har stans bästa takläggare och plåtslagare

Takläggning och tak. Takläggare i Stockholm med plåtslagare och takspecialister i vårt team. Vi har samlat stans bästa hantverkare under ett tak genom ett unikt samarbete med en rad omsorgsfullt utvalda företag och sakkunniga inom byggbranschen och närliggande branscher. Vi erbjuder en snabb och kostnadsfri offert på takläggning, byte av tak eller en reparation av taket. Vi erbjuder även solceller och förnybar energi samt värdefull rådgivning och konsultation om hur du som husägare, förvaltare eller boende kan minska dina ekologiska utsläpp. Samtidigt som du sparar pengar och minskar din förbrukning av energi. Väl isolerade tak är ett exempel på hur man sparar den uppvärmda inomhusluften. Med god ventilation kan stora besparingar göras. Takläggning är viktigt och kräver noggrann planering. Nästan alla tak är olika och har olika förutsättningar. För att hela tiden ha ett bra tak erbjuder vi allt från underhåll, taktvätt och takskötsel i olika former samt takrenoveringar av alla slag. Ett tips är att alltid underhålla sitt tak och sköta om det. Då slipper man höga kostnader i slutänden. Vi erbjuder takläggning i Stockholm med omnejd. Inga takfrågor är för knepiga. Kontakta oss så berättar vi mer!

Takläggare och plåtslagare med lång erfarenhet

Takläggare och plåtslagare med lång erfarenhet! Vår vision är att höja standarden inom takbranschen. Genom att erbjuda hög kvalitet på material och hög prestanda på arbetet genom sakkunniga och erfarna hantverkare, kan vi höja standarden på vårt eget arbete. Vilket ger upphov till att andra höjer sin prestanda för att kunna konkurrera på lika villkor. Elitbygg & Ekodesign har bäst betyg flera år i rad för sina renoveringar av olika slag. Takläggning  och tak är en av våra byggtjänster som vi erbjuder. Idag med miljövänliga förtecken. Vi bygger för en hållbar utveckling och tänker på hela kedjan från materialval, tillverkning och produktion, transporter, användning och slutanvändning. Ett ekodesignperspektiv på hela processen. Håller inte delarna, håller inte helheten. Vi har därför valt att ta ett helhetsgrepp om den miljövänliga byggbiten som är komplex. Vi kompenserar förutom våra egna åtaganden i våra tjänster genom att plantera träd som i sin tur producerar syre. Syftet är också att plantera träd då träd är ett av våra huvudmaterial. Läs mer om takmaterial här!

2019-02-03T19:32:34+02:00