Även GDPR är bra PR!

Många har idag på ett eller annat sätt anammat den nya dataskyddsförordningen, mera känd som GDPR. GDPR är en engelsk akronym för General Data Protection Regulations. Lagen som gäller inom hela EU ställer höga krav på medlemsstaterna att följa den nya lagen. Nu är inte lagen ny per se utan en komplettering till de olika medlemsstaternas redan befintliga personuppgiftslagar som i och för sig ersatts av det nya regelverket. Reglerna är delvis desamma men har ändrats till fördel för var och en. Där företagen fått mer eller mindre hinder för sin fria verksamhet med personuppgifter på nätet. Även om PUL redan tidigare satte relativt höga krav på användandet av personuppgifter gick sällan några frågor till domstol. Och några summor att tala om fanns inte inblandat. Idag har man dels gjort det enklare för var och en att föra talan i frågan, dels har man satts bötesbeloppen på koncernnivå i meningen att det är hela koncernen och inte det enskilda företaget som brutit mot reglerna som får betala ersättning. Det handlar om några procent utav hela koncernens omsättning. Vilket i sig torde vara avskräckande nog. Så till frågan om GDPR är bra PR så bör svaret bli jakande. Trots det ekonomiska nackdelarna är skyddet för den personliga integriteten hög och värderas likaså högt utav kunderna. Har du en bra sund relation med kunden även på detta plan så ökar givetvis kundens tillit till ditt företag eller varumärke.

Läs mer om GDPR här!

2019-01-15T22:27:11+02:00