Takläggning i Stockholm utförd av proffs! Vi underhåller och sköter ditt tak!

Takläggning i Stockholm och andra takarbeten är vårt gebit. Vi har många års erfarenhet från takläggning och takarbeten i olika former. Vi hjälper dig me ditt nya tak oavsett om du vill ha ett tegeltak, betongplattor eller plåttak. Vi står också för underhåll och takskötsel med taktvätt om kunden önskar.  Vid takläggning är underlaget a och o. Underlagstäckningen får inte ha några sprickor, hål, revor, skarvar eller andra fel och skador. När undertäckningen är gjord och inga läckor eller andra skador kan uppstå kan lägger man dit takpappen. Takpappen läggs på innan man lägger på det yttre materialet som takplattor eller vilket material man sluter sig till. Takpannorna ska fungera ihop med husets design och färg. Det finns en rad olika kulörer, utseenden och strukturer samt funktioner. Dessutom ska taket rent designmässigt ligga i någon sånär paritet med omkringliggande bostäder. Så inte statsbilden förstörs. Vilket sällan brukar vara ett problem. Idag finns takpannor av alla slags och takläggare har många olika material och takplattor att välja mellan. Det finns även takpannor som genererar solel idag. Det går inte se att de skiljer sig från vanliga takpannor trots deras fantastiska funktion. En väsentlig del i takläggningen är läktningen. Utförs denna på korrekt sätt får man en god ventilation mellan undertaket och takpannorna som en spalt som skyddar mot skador och annat. När vi lägger tak använder vi en egen batch för varje tak eftersom takpannor kan se lite olika ut beroende på när de tillverkades. Ingen batch är den andra helt lik. Därför har vi gjort det till rutin att alltid använda samma tillverkade takpaneler eller takplattor för just ett specifikt tak.

Takläggare i Stockholm lägger takpannor och utför precisionsarbeten med läkt

Takläggning i Stockholm. Våra takläggare i Stockholm vet vad de gör och kvalitetssäkrar varje arbete. Förutom gedigen erfarenhet genomgår de fortbildningar ständigt. Tak kan göras på flera sätt. Och utveckligen har givetvis sitt med i spelet att göra. Läkt eller ribb som det också kallas används som ett mellanlager på trähus med stående trä kallat lockläkt. Lockläkt var tidigare den vanligaste modellen av vertikal panel som fanns i Sverige på bostadshus. Idag använder man även luftningsläkt då panelerna tidigare inte gav samma luftning som krävdes. På så sätt kunde inte vatten tränga in i takstrukturen. Det finns även spikläkt och ströläkt som förbättrar luftningen och luftcirkulationen.

2019-01-12T19:02:07+02:00