Lägenhetsrenoveringar i Stockholm med omnejd! 

Elitbygg & Ekodesign utför lägenhetsrenoveringar i hela Storstockholm. Vi har mycket goda omdömen och nöjda kunder över hela Stockholm. Vårt mål är just nöjda kunder och en levererad produkt som är helt enligt önskemålen. Vi utför både små och stora arbeten med ombyggnation, nybyggnation, tillbyggnad och renoveringar i olika former. Lägenhetsrenoveringar i Stockholm är vår primära näring. Men vi bistår dig även med våra tjänster om du bor utanför Stockholm inom rimlig radie. Vi använder endast energieffektiva produkter och intar ett ekodesignperspektiv i våra byggnationer så de blir hållbara både för brukaren och för miljön. Något som inte alltid är så enkelt att kombinera. Genom att bygga hållbart och använda ny smart teknik kan man göra stora besparingar både på kort och lång sikt. Fråga oss vad du kan göra? Våra konsulter bidrar med sin expertis och kunskap. Som företrädare för en bostadsrättsförening kan du få så mycket som upp till 4-timmars kostnadsfri rådgivning. Kontakta oss för mer information. Kostnadsfri konsultation ges även i mån av tid. Så boka en tid för din förening redan idag! Det kan vara allt från energirådgivning till rådgivning om fasadens skick, elkablage  och -centraler, ljusstyrning, förnybar el och solceller eller andra frågor som har med värdeökning och funktionalitet på fastigheten att göra. Lägenhetsrenoveringar i Stockholm kan skapa stora mervärden. Om det så är för den enskilde eller för föreningen som sådan. Vi ser även över om föreningen har oanvända ytor, förråd eller råvindar som kan omsättas i utrymme och därmed pengar för föreningen. Många har utan att veta om det stora värden som står och dammar. Vi omsätter dina tomma utrymmen till pengar och ökar driftnettot för föreningen. Vi gör om din vindsvåning till en lyxlägenhet. Kontakta oss idag så gör vi en syn.

Din l0kala byggpartner från början till slut!

Vi är din lokala byggpartner från början till slut. Har du kanske bara en idé om hur du vill att det ska se ut? Eller så kan vi komma med förslag av både funktionell och energieffektiv karaktär. Vi lämnar föga till slumpen utan ser till att få en helhetsbild över varje objekt. Så vi kan ge varje projekt den omsorg och det fackmannamässiga arbete varje uppdrag kräver. Varje jobb är unikt. Och inget är lika det andra. Vi skräddarsyr lösningar efter dina ritningar och efter den planlösning din bostad har. På syn i bostadsrätter och lägenheter tar våra sakkunniga foton, mått och andra viktiga variabler i beaktning så arbetet blir så effektivt och proffesionellt utfört som möjligt. Och det på snabbast möjliga tid. Genom att optimera arbetsmomenten så faller inget mellan stolarna och varje uppdrag blir perfekt utfört. Något som blivit vårt kännetecken. Oavsett vad du behöver hjälp med så är vi din lokala byggpartner. Vi är alltid transparenta med priset på våra arbeten. Skulle det dra över i kostnader så gör vi det klart för dig som kund i ett tidigt skede så du kan välja att avstå eller välja en annan lösning.  

Läs mer om lägenhetsrenovering Stockholm här!

2019-01-07T17:09:15+02:00