Artificiell intelligens – AI

Artificiell intelligens eller AI som det kallas har smugit sig på. Inkorporerats i tekniken av funktionella skäl utan att vi riktigt kanske förstått vidden utav tekniken. AI är både av godo och ondo kan man kanske säga. Det är svårt att förutspå framtiden och forskarnas möjligheter att tygla ai-tekniken. Så den inte får egna idéer. Framträdande entreprenörer och forskare däribland Elon Musk har gått ut och varnat för att den nya tekniken kan skapa en allsmäktig intelligens. En slags modern diktator som vi tillskillnad från mänskliga diktatorer inte kan störta. Många kanske minns ai-roboten som svarade på frågor på men som löpte amok efter ett tag och fick tas ur bruk. Möjligen som systemet inte var anpassat att lösa. AI finns idag i det mesta och i tekniska produkter vi använder dagligen. Från bilar ner till Spotify har inbyggd ai för att kunna bli så smart som möjligt och funktionell för användaren. AI kan lära sig våra rutiner och stänga och släcka belysningen samt reglera färgtemperaturen bättre än vi själva skulle kunna. Genom att ge oss exakt det ljus vi behöver under dagen. Även om vi befinner oss stora stunder inomhus. Andra aktörer som Amazon har mer eller mindre helautomatiserade AI-lager där robotar sköter all handel och vandel som sker på fabriksgolvet. Endast några få anställda krävs för att sköta vissa sysslor. Allt annat arbete från tungt till mer tekniskt sköter robotarna som transporterar alla varor automatiskt. Idag har flera bilmärken självkörande bilar och det krävs egentligen ingenting mer av föraren än att knappa in destinationen. Och med största sannolikhet har den självkörande autobilen en säkrare utgång är vad den mänskliga faktorn skulle spela. Ju längre avstånd desto större risk när människan är inblandad. Man förutspår att stor del av jobben i framtiden kommer ersättas utav AI. Transportbranschen är en sektor som kommer drabbas hårt sett till arbetstagaren. Från ett arbetsgivareperspektiv kommer förmodligen den nya tekniken vara mer attraktiv pga. dess lägre kostnader. Som Marx en gång förutspådde i och med alienationen där människan skulle fjärmas från sin egen produkt. Något vi såg tidigt med de löpande banden. Teorin har nått sin spets när inte längre människan behövs till arbeten som komplex kirurgi eller andra svåra lösningar. Där människan tidigare var oumbärlig. Nu kan hon ersättas.

Klicka här för att komma till hemsidan!

2019-01-04T20:07:31+02:00