Boka takbesiktning i Stockholm

Besikta taket

Funderar du på att besikta taket? Svenska Elittak och Design har rätta verktygen för dig eftersom vi brinner för hög standard och kvalité på bostäder samt fastigheter i Stockholm. Många husägare har dålig koll på hur skicket på taket är. Sanningen är i många fall omfattande slitage som behöver åtgärdas om det ska fylla sin praktiska funktion. Åldrande tak är ett ”risktak” som vi brukar kalla det och bör ses över om man inte själv besitter kunskapen. Ansvaret man har som fastighetsägare är att se till att taket är säkert och skyddar fastigheten mot skador. Tror du att taket på fastigheten är av sämre skick ställer vi gärna upp på en besiktning.


Risktak

Risken med åldrande tak även så kallade ”risktak” handlar främst om två saker. Struntar man i att se över sitt tak ökar risken för bland annat fuktskador och läckage. Detta ökar snabbt ju fler år taket har på nacken. Vad som mer är riskabelt är halkolyckor, fallolyckor, nedfallande föremål, snöras samt istappar.

När var du uppe och undersökte taket senast? Antagligen för ganska länge sedan eller inte alls. Vi kan hjälpa ha koll på ovissheter som sprickor, skador och fukt samt undersöka skyddet mot olyckor. Taket får stå ut med mycket under åren med hänsyn till vårat nordiska klimat. Snö, hagel och regn, sommarhetta, frostsprängningar, frostskador samt stormar. Allting ger förr eller senare avtryck på taket, det är smart att anlita en besiktningsman för att undersöka saken.


Boka takbesiktning i Stockholm

Våra takbesiktningar genomförs professionellt och tar endast en timma. Vi tror på ärlighet vilket innebär siffror och fakta på hur taket egentligen mår och vad som kräver åtgärd. Billigast är att reparera problemen innan mindre skador slutligen blir omfattande. Man sparar mycket pengar på att upptäcka skadan i tid och om åtgärd sedan krävs kan vi även hjälpa dig med detta eftersom våra tjänster omfattar de mesta inom tak. Vi har ROT-avdrag som minskar kostnaden ytterligare även fast det inte är så dyrt som många tror att byta till ett modernt tak idag. Skulle taket vara felfritt är detta jättebra men låt en professionell besiktningsman fastslå detta istället för att chansa. Vi tar hand om besiktningen för att säkert skydda huset mot skador och problem.


Takbesiktning – varför är det så viktigt?

  • Handen på hjärtat… Vet du hur ditt tak mår?
  • När var du uppe på taket senast och undersökte alla kanter, skarvar och anslutningar?
  • Vet du ifall det finns sprickor eller skador där uppe?
  • När var det senast du mätte fukten?
  • Och hur är det med skyddet mot olyckor?

Många husägare vet inte hur slitna deras tak faktiskt är. Men sanningen är att ett slitet, åldrat tak är ett ”risktak”. Det handlar om två saker:  1. Risken för fuktskador och läckage ökar snabbt ju äldre taket blir. 2. Det kan finnas risker för halkolyckor, fallolyckor, snöras, istappar, nedfallande föremål etc.

Vad är det som händer när ett tak åldras?  Och vilket ansvar har du som fastighetsägare?

Läs mer här om Risker för takläckage samt  Taksäkerhet & ansvar


En takbesiktning avslöjar potentiella risker.
Har du ett risktak?

Många husägare sover under ”risktak” utan att veta om det. Man tänker inte så mycket på säkerheten. Man tänker inte på hur väder och vind nöter:

  • frostskador och frostsprängningar
  • snö, hagel och regn
  • gassande sol som torkar ut
  • sommarhettan som töjer och drar i materialet
  • stormarna, som kan skada infästningar, flytta takpannor osv.

Är ditt tak i gott skick?
Låt en takbesiktning bevisa det

En professionell takbesiktning tar bara en timme. Då får du siffror och fakta, svart på vitt, om hur ditt tak mår. Du får även tips och förslag ifall saker behöver åtgärdas. Det är alltid billigare att åtgärda taket innan småskador och smygläckage leder till en fuktskada. Du kan spara hundratusentals kronor genom att upptäcka – och åtgärda – risker i god tid. Och att byta till ett modernt och säkert tak kostar idag – med ROT-avdrag – mindre än många tror.

Om ditt tak är felfritt då?  Ja, det är ju jättebra i så fall. Men låt det vara en professionell besiktning som slår fast detta i stället för att du chansar.

Ta reda på hur ditt tak mår. Boka besiktning nu!

Kontakta oss

Copyright © 2018 Svensk Elitbygg & Design AB. All rights reserved.